Koppelingen

N.B.: Onderstaande vraagstukken vragen vaak om een technisch antwoord. De gegeven antwoorden kunnen om die reden een hoog technisch gehalte hebben.