Volgen

Vergadering verwijderen

Het verwijderen van een vergadering in de vergadermodule is gebonden aan een aantal regels.

  • Alleen de notulist kan een vergadering verwijderen (de notulist is ook de enige die kan notuleren)
  • Vergaderingen die genotuleerd zijn kunnen niet meer verwijderd worden. Deze staan overigens ook niet meer in de lijst van vergaderingen, maar zijn te vinden bij notulen.

Tip: je kunt jezelf notulist maken van een vergadering. Kies hiervoor Vergadering bewerken, druk op de knop 1 - Organiseren (bovenin) en verwijder de deelnemer die notulist is. Je kunt nu een andere notulist opgeven.

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen